به آینده پژوهش در کشور امیدوارم

بیژن پیرنیا، دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ و یکی از پژوهشگران برتر بخش دانشجویی در سال 96 است. به بهانه هفته پژوهش با این پژوهشگر گفتگو کرد ...

27 آذر 1396 - 20:38

اخبار

اطلاعیه‌ها

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس