آمادگی دانشگاه علم و فرهنگ برای آغاز سال تحصیلی

سال تحصیلی جدید دانشگاه علم و فرهنگ از هفته آخر شهریورماه به صورت مجازی آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ با توجه به ادامه روند شیوع ویروس کرونا درکشور کلاس‌های ترم جدید این دانشگاه از روز شنبه 22 شهریورماه در سامانه مجازی LMS آغاز می‌گردد.

دانشگاه علم و فرهنگ با توجه به شرایط موجود، مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه را راه اندازی نموده و درحال حاضر با  تکمیل  و تجهیز زیرساخت‌های آموزش مجازی، به روز رسانی مداوم سیستم‌های آموزشی و آموزش اساتید و نیروهای پشتیبان آماده آغاز سال تحصیلی است.

براساس برنامه پیش بینی شده نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 تا روز 11 دی‌ماه ادامه یافته و امتحانات پایانی این نیمسال تحصیلی در بازه زمانی (20 دیماه الی 9 بهمن ماه 1399) برگزار خواهد شد.

نشانی سامانه های آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ در نیمسال اول 1399-1400 به شرح ذیل است:

🔵دانشکده فنی مهندسی + دانشکده علوم و فناوری های زیستی🟡

Lms3.usc.ac.ir  

🟠دانشکده علوم انسانی+دانشکده گردشگری🟢

Lms4.usc.ac.ir 

⚪️دانشکده هنر
Lms5.usc.ac.ir 

اطلاعات جزئی تر در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

فیلم راهنمای استفاده از سامانهLMS و کلاس‌های مجازی