رتبه های برتر کنکور ارشد رشته روانشناسی

عرض تبریک به دانشجویان رشته روانشناسی به دلیل کسب رتبه های برتر

  • پگاه کمانکش. فارغ التحصیلی کارشناسی گروه روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ

            رتبه 11 مجموعه علوم شناختی

  • امیررضا اسماعیلی. فارغ التحصل کارشناسی گروه روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ
            رتبه ۷ کشوری روانسنجی
            رتبه ۴۰ عمومی
            رتبه ۷۰ استثنایی
            رتبه ۱۱۰ صنعتی و سازمانی
            رتبه ۲۱۴ تربیتی
            رتبه ۲۵۰ بالین
  • فاطمه جوهی فرد
            رتبه 171 روانشناسی بالینی